Ἑλλάς, πολλὲς δυνατότητες

Τὶς πολλὲς δυνατότητες ποὺ διανοίγονται γιὰ τὴν χώρα μας στὸ ἐξωτερικὸ προσέφερε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα• ἐπέτυχε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας παγκοσμίως, μετὰ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη πέρυσι. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημέρωσε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ τὶς ἐπισκέψεις του στὴν Κίνα καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζάν, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν πρόεδρων τους γιὰ ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα• ἡ ἀλλαγὴ ἐπιβεβαίωνεται κι ἀπ’ τὴν ἀποδέσμευση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τετρακόσια ἑκατομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴν χρηματοδότηση νέων ἀπασχολήσεων στὴν χώρα καὶ τὴν ἄμεση ἀπορρόφησή τους. Ἤδη ἀπ’ τὸ πρῶτο τρίμηνο καταγράφεται ἡ διαφορά, διότι οἱ προσλήψεις ἦταν περισσότερες ἀπ’ τὶς ἀπολύσεις καὶ κατὰ 18000 πάνω ἀπὸ πέρυσι, ἐνῶ καὶ τὸ πρωτογενὲς ἔλλειμμα μειώθηκε σὲ τριακόσια ἑκατομμύρια, ἀπὸ προγραμματισμένο δύο δις• στὸν δυτικὸ τύπο παραδέχονται, ὅτι ἀλλάζουμε πορεία, μὲ τὰ ἐπιτόκια κάτω ἀπ’ τὸ ὅριο τοῦ 8%.