Χλευασμὸς τῶν βουλευτῶν

Ὁ προεδρεύων τῆς Βουλῆς ζήτησε τὴν Παρασκευὴ ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὴν ἔγκριση ἀδείας γιὰ τὴν μετάβαση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στὸ ἐξωτερικό• τὸ τί ἔγινε δὲν περιγράφεται, ὁ χλευασμὸς τῶν βουλευτῶν ἦταν γενικὸς κι οἱ φωνές, «φεύγει πάλι!», «θὰ γυρίσει πίσω;» ἀκούγονταν ἀπὸ ὅλες τὶς πτέρυγες. Οἱ παρευρισκόμενοι βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ, δὲν φώναζαν μέν, ἀλλὰ γελοῦσαν κι αὐτοί• κανένας ἀπ’ τοὺς παλαιότερους δὲν θυμᾶται παρόμοια συμπεριφορὰ σὲ πρώην πρωθυπουργό. Στοὺς διαδρόμους συζητοῦν περισσότερο τὰ ἐλλείμματα στὰ οἰκονομικὰ τοῦ κόμματος, τὰ ὁποῖα δὲν καλύπτονται μὲ τίποτε. Ποῦ πῆγαν τὰ λεφτὰ αὐτά; ρωτᾶνε ὅλοι οἱ βουλευτές• τὰ λογαριάζουν σὲ 122 ἑκατομμύρια εὐρώ, μὲ τὸν εἰσαγγελέα ἀναμένειν πρὸς καταλογισμὸ εὐθυνῶν.