Ἄγνωστα γιὰ τὸν Σλοβένο

Ὁ Σλοβένος διανοούμενος –διότι δὲν τοῦ ἁρμόζει ἡ λέξη φιλόσοφος- εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτική του ἰδεολογία• ἔχει πεῖ γιὰ τὸν Χίτλερ, ὅτι δὲν ἔκανε ὅσα τοῦ ἀποδίδονται, γιὰ τὰ γκουλάγκ, ὅτι δὲν ἦταν πάντοτε κακὸ πρᾶγμα, γιὰ τὸν Πὼλ Πὸτ τῆς Καμπότζης, ὅτι ἡ ἐξόντωση τοῦ μισοῦ πληθυσμοῦ της, δὲν ἦταν πολὺ σοβαρὸ θέμα. Εἶναι γνωστὰ αὐτά, ὅπως καὶ οἱ στενές του σχέσεις μὲ τὰ πιὸ βρώμικα κυκλώματα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν• ἡ μαρξιστικὴ ἄλλωστε ἰδεολογία προωθεῖται τώρα σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὰ κυκλώματα αὐτά. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὰ καταλαβαίνει, ἀλλὰ οἱ γύρω του δὲν τὰ ξέρουν; Ἤ μήπως παίζει στὰ ἴδια κυκλώματα;