Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ὄψει τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς στάσεως τῆς Βρεταννίας• τὸ εὐρὼ παράμεινε σταθερὸ στὰ 1,2864 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 132,2705 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1378,75, ἀλλὰ σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 104,12. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, ἐνῶ μετὰ τὸ Σίτυ καὶ ἡ Γουὼλ Στρὴτ ἐτάχθη κατὰ τῆς ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὴν στάση τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τὴν αὔξηση τῆς ἀπηχήσεώς τους στὴ χώρα• ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, μὲ τὴν δήλωσή του γιὰ δημοψήφισμα, γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ τώρα πληρώνει τὶς συνέπειες. Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Ξὶ Τζίπινγκ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Καλιφόρνια στὶς 7 καὶ 8 Ἰουνίου θεωρεῖται ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες.