Ἀνεμοστρόβιλος Ὀκλαχόμα

Τὴν καταστροφὴ ἔσπειρε ἰσχυρότατος ἀνεμοστρόβιλος στὴν Ὀκλαχόμα, μὲ 24 νεκρούς, καθὼς διήρκεσε 45 λεπτά, καθὼς οἱ ἄνεμοι ἔτρεχαν μὲ 320 χιλιόμετρα τὴν ὥρα• ὁ ἀνεμοστρόβιλος ἰσοπέδωσε σχεδὸν τὴν συνοικία Moore, κοντὰ στὴν πρωτεύουσα, μὲ 55000 κατοίκους καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος κήρυξε τὴν πολιτεία σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Οἱ μεσοδυτικὲς πολιτεῖες πλήττονται συχνὰ ἀπὸ ἀνεμοστροβίλους, ἐνῶ πολλοὶ ἐρευνητὲς ἀποδίδουν τὴν ἰσχυρὴ ἔντασή τους καὶ τὴν πυκνὴ συχνότητά τους στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος• ἡ Οὐάσιγκτον εὐθύνεται κυρίως γιὰ τὴν ἀποφυγὴ διεθνῶς τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων περιορισμοῦ τῶν ρύπων καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος. Κύριο θέμα εἶναι ἡ ἄρνηση ἀναθεωρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο καὶ τῶν προτάσεων τῆς Εὐρώπης γιὰ αὐστηρὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν ρύπων. Φαίνεται ὅτι ἡ μητέρα Γῆ ἐκδικεῖται.