Λαγκάρντ, εὐθύνες πρωθυπουργοῦ, ὑπουργοῦ

Ἡ νέα παραλαβὴ τοῦ συνοδευτικοῦ ἐγγράφου τῆς Λίστας Λαγκάρντ, ἀπ’ τὸ Γαλλικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀποκαλύπτει τὴν ἀπόκρυψη τῆς οὐσίας ἀπ’ τὸν τότε τσάρο, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ πρωθυπουργοῦ του• τὸ ἔγγραφο εἶναι ἐπίσημο καὶ ἀποστέλλεται στὰ πλαίσια τῆς διμεροῦς συμφωνίας γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἑπομένως, μὲ τὴν παραλαβή του, ἐνημερώθηκε ὁ πρωθυπουργός, διαφορετικὰ δὲν ἦταν πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ ἀποσιωπήθηκε, πολιτικὰ μὲ κοινή τους ἀπόφαση• ἡ ἀπόκρυψή του ἀφορᾶ καὶ τὸν διάδοχο ὑπουργὸ καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΔΟΕ, ὅταν ἀπεστάλη ἀνεπισήμως. Ὁ πρώην εἰσαγγελέας «καρφώνει» τὸν ὑπουργό του καὶ γιὰ τὰ ψέμματά του• ἡ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ ἔχει πλέον πολὺ σοβαρὴ ἀποστολή, μετὰ τὴν παραλαβὴ ὁσοούπω καὶ τῶν ἐκθέσεων τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῶν ἐξαδέλφων.