Μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων γενικεύεται στὴν οἰκονομία μας, τόσο τῶν μεγάλων ἐπεδυτῶν, λόγῳ καὶ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν Γκάζπρομ καὶ τὴν ΔΕΠΑ, ὅσο καὶ τῶν μικρομεσαίων, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων καὶ τὰ ψηφιακά• ἤδη ἄρχισε ἡ προσφορὰ πρὸς τὶς λίγες κτηματικὲς ἑταιρεῖες ποὺ μετεῖχαν στὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα, γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὴ ζήτηση τῶν Κινέζων. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ προσφορὰ τῆς βίζας γιὰ πέντε χρόνια θεωρεῖται σημαντικὸ δέλεαρ ἀπ’ τοὺς μεσαίους ἐπιχειρηματίες τῆς μεγάλης χώρας, διότι τοὺς παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀνέτου κινήσεως στὴν Εὐρώπη• τὸ ποσὸ τῶν 250000 εὐρὼ κρίνεται ὡς ἱκανοποιητικὸ κι ὄχι ὑπερβολικό, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν. Πιστεύεται ὅτι ἡ πώληση 10000 ἀκινήτων μέσα στὸ χρόνο εἶναι εὔκολη ὑπόθεση, ἐὰν κινηθοῦν δραστήρια οἱ δικοί μας. Ἡ οἰκοδομὴ παίρνει ἔτσι πάλι φωτιά.