Ὁπλοφορία τῶν βουλευτῶν

Τὸ Σύνταγμα εἶναι σαφέστατο στὸ ἄρθρο 62, «ὁ βουλευτὴς δὲν διώκεται οὔτε συλλαμβάνεται οὔτε φυλακίζεται οὔτε μὲ ἄλλο τρόπο περιορίζεται χωρὶς ἄδεια τοῦ Σώματος»• ὁπότε κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κάνει σωματικὴ ἔρευνα στὸν βουλευτή, γιὰ τὸ ἐὰν ὁπλοφορεῖ ἢ ὄχι. Ἀκόμη κι ἂν περάσουν ἀπ’ τὰ μηχανήματα ἐλέγχου μεταλλικῶν ἀντικειμένων, δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ἐλέγξουν. Ἡ μόνη δυνατότητα εἶναι ἡ μείωση τῆς ἀποζημιώσεώς τους, ἐὰν ἀποβληθοῦν ἀπ’ τὸ σῶμα γιὰ περισσότερες ἀπὸ πέντε συνεδριάσεις τὸν μῆνα, κατὰ τὸ ἄρθρο 63• εἶναι σαφέστατο τὸ Σύνταγμα. Ἡ διαπλοκὴ προβάλλει τὸ θέμα, ἐνῶ γνωρίζει τὸ πῶς ἀκριβῶς ἔχει• στὴν κατασυκοφάντηση τῆς Ἑλλάδος ἀποβλέπει, ὅπως μὲ τὰ συνθήματα, «κλέφτες», «κλέφτες».