Οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις

Οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιβεβαιώνονται πλέον, μετὰ τὶς ἐμφανίσεις του μὲ τὸν Σλοβένο περίεργο τύπο• οἱ κατηγορίες του ἀπευθύνονταν μόνο κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς σημερινῆς Γερμανίας, τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ συγκεκριμένα, ἐνῶ ἐξυμνεῖται ὁ Στάλιν καὶ ἐμμέσως ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖται παντελῶς ἡ Ἀμερικὴ καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Δὲν ἔχουν λογικὴ συνάφεια ὅλα αὐτά, παρὰ μὲ μία καὶ μόνο ἐξήγηση• ἐντάσσονται στὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ τὴν προηγούμενη τριετία• ὁ Ναπολεοντίσκος ταυτίσθηκε μὲ τὴν προπαγάνδα αὐτὴ καὶ κέρδισε ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν προβολή του. Φαίνεται ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ πλέον ἀπ’ τὰ δεσμά του.