Ὀμπάμα, παρακολουθήσεις

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ νὲο κροῦσμα παρακολουθήσεως τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων δημοσιογράφων, μὲ ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὴν δημοτικότητά του• πρόκειται γιὰ δημοσιογράφο τοῦ FOXNEWS, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀναγνώρισαν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὅτι τὸν παρακολουθοῦσαν καὶ διατάχθηκε ἔρευνα γιὰ τὴν ὑπόθεση. Ἤδη ἐρευνῶνται καὶ οἱ παρακολουθήσεις δημοσιογράφων τοῦ Associated Press, ὁπότε πληθαίνουν οἱ καταγγελίες κατὰ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου• στὸν πρόεδρο καταλογίζονται καὶ ἄλλες παραβιάσεις ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ὅπως τὰ βασανιστήρια στὸ Γκουαντανάμο καὶ ἡ μεταχείριση τῶν μεταναστῶν στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποτυχία του στὸν περιορισμὸ τῆς ὁπλοκατοχῆς. Στὴν ἀρχὴ τῆς δεύτερης θητείας του ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα βρίσκεται συνεχῶς ἀπολογούμενος καὶ δὲν ἔχει ἀναλάβει καμμία πρωτοβουλία σὲ ὅλα τὰ ἐκκρεμῆ θέματα• στὰ οἰκονομικὰ ἀκόμη περισσότερο ἀδυνατεῖ ἐξαγγεῖλαι τὴν πολιτική του.