Ὀκλαχόμα, τραγικὲς εἰκόνες

Οἱ πληγεῖσες ἀπ’ τὸν ἀνεμοστρόβιλο πόλεις τῆς Ὀκλαχόμα παρουσιάζουν τραγικὴ εἰκόνα ὁλικῆς καταστροφῆς• οἱ ζημίες ὑπολογίζονται σὲ τρία δις δολλάρια, καθὼς ὁ ἀνεμοστρόβιλος κινήθηκε σὲ μῆκος 25 χιλιομέτρων, εἶχε πλάτος δυόμισυ καὶ οἱ ἄνεμοι φυσοῦσαν μὲ ταχύτητα τριακοσίων εἴκοσι χιλιομέτρων. Θεωρεῖται χειρότερος κι ἀπ’ τὸν ἀνεμοστρόβιλο τοῦ 1955 μὲ λίγα θύματα, ἐνῶ ὁ προχθεσινὸς εἶχε 24 νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐννέα παιδιὰ καὶ ἑκατοντάδες τραυματίες• ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία ὁμολογεῖ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ προβλέψει τοὺς ἀνεμοστροβίλους, ἐπειδὴ ξεσποῦν ἐντελῶς ξαφνικὰ καὶ δὲν παρέχουν στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐμφάνισή τους. Πάντως οἱ Οἰκολόγοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος φέρει τὴν αὔξηση τῶν ἐμφανίσεων τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καὶ ἐπιρρίπτουν εὐθύνες στὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, διότι διεθνῶς παρεμποδίζει τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.