Χαλκιδική, ἀντιδιαδήλωση τῶν κατοίκων

Οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκιδικῆς ὀργάνωσαν μεγάλη διαδήλωση, πολλῶν χιλιάδων, στὴν Ἀρναία, μὲ ἀντικείμενο τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐπενδύσεων τῶν μεταλλείων χρυσοῦ• τὸ κεντρικὸ σύνθημά τους ἦταν, «μέχρις ἐδῶ πιά», ἐνῶ τόνισαν ὅτι θὰ συνεχίσουν τὶς κινητοποιήσεις τους, γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῆς ἑταιρείας χρυσοῦ. Ἡ συγκέντρωση ἔγινε στὴν Ἀρναία, ὅπου ἔχει μεταφερθεῖ ἡ ἕδρα τοῦ δήμου Ἱερισσοῦ, ἐπειδὴ τὸ δημαρχεῖο ἔχει καταληφθεῖ ἀπ’ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἐπένδυση• παραβρέθηκαν ὁ δήμαρχος καὶ πολλοὶ κάτοικοι τοῦ γειτονικοῦ δήμου Σταγείρων, καὶ τῶν ἄλλων πόλεων καὶ χωριῶν. Ἡ συγκέντρωση ἔληξε ὁμαλά, ἐνῶ καὶ οἱ ὁμάδες τῶν ἀντιδρώντων ἀπέφυγαν νὰ παρουσιασθοῦν, διότι εἶναι ἐλάχιστοι• ὁ ἁπλὸς κόσμος παίρνει τὴν ὑπόθεση στὰ χέρια του, ἀπέναντι στοὺς «πληρωμένους», ὅπως κατήγγειλαν.