Ἰρλανδία, Ἑλλάς, ταύτιση

Σὲ πλήρη συμφωνία κατέληξαν οἱ πρωθυπουργοὶ Ἰρλανδίας καὶ Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἔξοδο τῶν ὑπερχρεωμένων χωρῶν ἀπ’ τὸ Μνημόνιο• ὁ Ἔντα Κένι ὑπογράμμισε, ὅτι, «ἡ νίκη τῆς Ἑλλάδος εἶναι νίκη τῆς Εὐρώπης», καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅτι, «μαθαίνουμε πολλὰ ἀπ’ τὸν δρόμο τῆς Ἰρλανδίας». Ἡ συνάντηση ἀποβλέπει στὴν ὑπογράμμιση τῆς ἀπολύτου ταυτίσεως τῶν νοτίων χωρῶν στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν προβολὴ τοῦ ἑνιαίου μετώπου τους γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς• ἤδη ἀκόμη καὶ ἡ Γερμανία ἀποδέχεται τὴν ἐγκατάλειψη τῆς λιτότητος, καθὼς πλήττει πλέον καὶ τὴν Γαλλία. Ἡ ὑποστήριξη τῶν ἑταίρων στὴν ἑλληνικὴ πρόταση γιὰ ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ εἶναι δεδομένη, ἐνῶ καὶ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων τὴν ἀποδέχεται• πρακτικὰ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ κοινὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Εὐρωζώνης, ἐὰν οἱ ἀτλαντόδουλοι τῶν 27 ἔχουν ἐπιφυλάξεις. Ἄλλωστε ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ στὸν πρόεδρο Νίκο Ἀναστασιάδη.