Ἔντονο διεθνὲς ἐνδιαφέρον

Τὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα διευρύνεται, καθὼς ἀκόμη καὶ γιὰ διαστημικὸ λογιστικὸ ὑπεγράφησαν συμφωνίες μὲ τὴν Κινεζικὴ Ἑταιρεία Διαστήματος, πέραν ἐκείνων μὲ τὴν Huawei, δεύτερη μεγαλύτερη ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας παγκσμίως, καὶ τὴν ZTE, ΟΤΕ τῆς Κίνας• ἡ δημιουργικότης τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, λόγῳ τῆς πλουσίας καὶ ἱστορικῆς γλώσσης μας, ἀποτελεῖ τὴν κινητήριο δύναμη. Ἀλλὰ καὶ ἄλλες χῶρες σπεύδουν πρὸς ἐμᾶς, ὅπως τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Ἰαπώνων γιὰ τὴν ἀποκρατικοποίηση τῆς ΔΕΗ, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλους κλάδους• ἔχει λήξει ὁριστικὰ ἡ περίοδος τῆς κρίσεως καὶ καταθλίψεως τῶν Ἑλλήνων. Ἡ οἰκονομική τους κατάσταση δὲν ἔχει βελτιωθεῖ, ἀλλὰ ἀπέκτησαν θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση, ὅτι βγαίνουμε ἀπ’ τὴν κρίση• ἡ ζήτηση μάλιστα ἀκινήτων σημειώνει ἅλματα καθημερινά, καθὼς τοὺς προσφέρεται καὶ ἡ πενταετής βίζα, μὲ ἀγορὰ ἄνω τῶν 250000 εὐρώ. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ὅτι πέρυσι ἡ Τουρκία πούλησε 25000 ἀκίνητα σὲ ξένους.