Ἧν Κοδρίδης γὰρ ἀνέκαθεν

Τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τοῦ Σόλωνος ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος, ἀλλὰ καὶ τὸ γένος τῆς μητέρας του• ἀξιολογοῦσαν πάντοτε στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τὸ γένος, ἀπ’ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὴν νεώτερη ἐποχή, τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ σήμερα. «Οἰκίας δὲ πρώτης κατὰ γένος• ἦν γὰρ Κοδρίδης ἀνέκαθεν»• καταγόταν ἀπ’ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια• διότι ἦταν ἀπόγονος τοῦ Κόδρου, τοῦ βασιλέως ποὺ μὲ τὴν θυσία του ἀπέτρεψε τὴν κατάκτηση τῶν Ἀθηνῶν ἀπ’ τοὺς Δωριεῖς. «Τὴν δὲ μητέρα τοῦ Σόλωνος Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ τῆς Πεισιστράτου μητρὸς ἀνεψιὰν γενέσθαι»• τὴν δὲ μητέρα τοῦ Σόλωνος ὁ Ἡρακλείδης Ποντικὸς γράφει ὅτι ἦταν ἐξαδέλφη τῆς μητέρας τοῦ Πεισιστράτου. «Καὶ φιλία τὸ τὸν ἦν αὐτοῖς πολλὴ μὲν διὰ τὴν συγγένειαν»• καὶ εἶχαν φιλία μεταξύ τους, περισσότερο γιὰ τὴν συγγένειά τους. «Πολλὴ δὲ διὰ τὴν εὐφυΐαν καὶ ὥραν»• πολλὴ δὲ γιὰ τὴν εὐφυΐα του καὶ τὴν ὀμορφιά του.