Προοδευτικὴ Συμμαχία, ΗΠΑ

Ἡ σύσταση τῆς «Προοδευτικῆς Συμμαχίας» στὴ Λειψία ἀπ’ τὰ σοσιαλιστικὰ κόμματα τῆς Εὐρώπης σημαίνει τὴν ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν Σοσιαλιστικὴ Διεθνῆ καὶ τὶς ἀμερικανικὲς ἐξαρτήσεις• στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν οἱ ἀρχηγοὶ ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Γερμανίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι προχώρησαν στὴν ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὰ μεταπολεμικὰ ἀτλαντικὰ δεσμὰ σὲ δύο καίριους τομεῖς προχθές• στὰ ἐνεργειακά, μὲ τὴν χάραξη τῆς ἑνιαίας ἐνεργειακῆς πολιτικῆς, καὶ στὶς διακομματικὲς σχέσεις. Οἱ Σοσιαλιστὲς στὴν Εὐρώπη, καὶ ἡ Σοσιαλιστικὴ Διεθνὴς περισσότερο, ἀκολουθοῦσαν πάντοτε φιλοαμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ Συντηρητικοί, τὰ Χριστιανοδημοκρατικὰ κόμματα, εἶχαν πιὸ ἀνεξάρτητη πολική, μὲ κορυφαῖο παράδειγμα τὸν Σὰρλ Ντεγκώλ• ἡ ἔνταξη στὴν Σοσιαλιστικὴ Διεθνῆ τῶν «σχετικῶν» κομμάτων τῆς Ἀμερικῆς καὶ Ἀφρικῆς συνοδεύθηκε μὲ τὴν ἀποδοχὴ φρικτῶν δικτατόρων, ὅπως τῆς Τυνησίας καὶ τῆς Αἰγύπτου. Αὐτὸ δὲν ἦταν ἀνεκτό.