Στοκχόλμη, μεταναστευτικὰ

Στὴν Στοκχόλμη συνεχίσθηκαν ἐπὶ τέσσερες νύχτες οἱ συγκρούσεις τῆς Ἀστυνομίας μὲ νεαροὺς μετανάστες, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὺς τραυματισμοὺς καὶ περισσότερες ζημίες σὲ αὐτοκίνητα καὶ καταστήματα• ἡ ἤρεμη καὶ εὐημεροῦσα Σουηδία γνωρίζει τὶς βίαιες ἀντιδράσεις κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ τῆς περιθωριοποιήσεως τῶν κατωτέρων εἰσοδηματικῶν στρωμάτων. Ἡ κυβέρνηση ἔδειξε σὰν νὰ τὰ εἶχε χαμένα κι ἔκανε σπασμωδικὲς κινήσεις ἀπέναντι στοὺς διαδηλωτὲς οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονταν γιὰ τὸν θάνατο ἑνὸς ὁμοεθνοῦς τους ἀπὸ ἀστυνομικὰ πυρά• ἡ Σουηδία εἶχε ὑποστεῖ σοβαρὴ ὕφεση, μετὰ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ περίοδο ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της, ἐνῶ δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ δηλώσεις ὑπεροψίας καὶ μέθης τῶν ὑπουργῶν της, ὅπως οἱ περιφρονητικὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὴν τριετία, στὰ πλαίσια τῆς καταστροφολογίας τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων. Μάλιστα προβάλλονταν ἁπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ὡς ἀπόψεις τῆς Εὐρωζώνης, παρ’ ὅλο ὅτι δὲν εἶναι μέλος της. Κάτι ἄλλο γινόταν…