Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν κατέρρευση μὲ 7,32% τοῦ Νικέι τῆς Ἰαπωνίας καὶ τὴν μετάδοση τῆς ὑποχωρήσεως παγκοσμίως, πλήν Μόσχας• τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2886 δολλάρια καὶ 131,0130 γιέν, πετρέλαιο, 101,70, ἀλλὰ ἐλαφρὰ ἄνοδο τοῦ χρυσοῦ, 1386. Ὁ πανικὸς στὴν Ἰαπωνία ξέσπασε, ἐπειδὴ οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πομφόλυγξ ἡ ἀνάκαμψή της κι ἄρχισαν τὴν ἐπανεκτίμηση τῶν σχεδίων τους• ἡ συμφωνία τοῦ Εὐρωσυμβουλίου γιὰ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ὑποχρέωσε πολλὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια στὴν διαφυγή τους σὲ ἀπόμακρες ἀγορές, ὅπου πιστεύουν ὅτι δὲν θὰ τοὺς πιάσει ἡ τσιμπίδα. Ἡ παγκόσμια δημοσκόπηση τοῦ BBC, γιὰ τὴν δημοφιλία τῶν κρατῶν, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, 59%, καὶ Καναδᾶς, Βρετανία, 55%, Ἰαπωνία, 51%, Γαλλία, Εὐρώπη, 49% καὶ Ἀμερική, 45%, ἔχει προκαλέσει ἐντύπωση• ἡ Γερμανία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ εἶναι ἀγαπητή, παρὰ τὸν ἀδυσώπητο πόλεμο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Πόσο πολὺ ἔπεσαν ἔξω…