Αἰσθητὴ βελτίωση ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς

Ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀποτελεῖ τὸ βαρόμετρο τῆς πορείας τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴν ταχύτερη ἀνάκαμψή της• τὶς τελευταῖες μέρες ἡ βελτίωσή της διευρύνεται μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς καὶ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις της ἐμφανέστατες. Ἤδη ἡ ζήτηση ἀκινήτων ἀπὸ Κινέζους καὶ Ρώσους αὐξάνεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, μετὰ τὶς συμφωνίες στὴν Κίνα, ἐνῶ νέες ἐπιχειρήσεις προσφέρουν κι αὐτὲς τὰ ἀκίνητά τους• ἡ τριετὴς κρίση καὶ ἡ πλήρης ἀποτελμάτωση τῆς οἰκοδομῆς ἔχουν προκαλέσει τὴν ἁλματώδη αὔξηση τῶν διαθεσίμων γιὰ πώληση. Ὁπωδήποτε δὲν εἶναι κατάλληλα τὰ ἀκίνητα σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα γιὰ πώληση στοὺς ξένους, ἀλλὰ περισσότερο ἐκεῖνα τῶν τουριστικῶν περιοχῶν• οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς οἰκοδομῆς ἐλπίζουν ὅμως στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἀγορᾶς τους κι αὐτὸ εἶναι ἁπτὴ ἀπόδειξη βελτιώσεως τῆς ψυχολογίας.