Ἀποκρατικοποιήσεις, τομὴ

Τομὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση, καθὼς μὲ τὴν πώληση τῆς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, οἱ ὁποῖες πιστεύεται ὅτι ἔχουν κλείσει, ἐπιτυγχάνει δύο σκοπούς: τὴν ἄντληση ἄνω τῶν δύο δις εὐρὼ ἔσοδα τοῦ δημοσίου, συνολικὰ μὲ τὸν ΟΠΑΠ, γιὰ τὸ τρέχον ἔτος καὶ τὴν ἐκπλήρωση ἔτσι τῶν ὑποχρεώσεών της ἀπέναντι στὸ Μνημόνιο, ἐνῶ προβλέπεται ὅτι θὰ αὐξηθοῦν μὲ τὴν πώληση καὶ ἄλλων κρατικῶν ἐπιχειρήσεων. Τὸ σημαντικότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ ἀξιοπιστία της στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς ξένους ἐπενδυτές, ὅτι τηρεῖ τὸν λόγο της, ὅπως τὸ δείχνει καὶ μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων• οἱ προτάσεις τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις αὐξάνονται συνέχεια, καθὼς πολλοὶ πλέον ἀποβλέπουν στὴν ἀνάδειξη τῆς χώρας μας ὡς πύλης εἰσόδου ἀπ’ τὴν Ἀσία στὴν Εὐρώπη. Οἱ περιφρονημένες ἄλλοτε ἑταιρεῖες τοῦ δημοσίου τομέως, γίνονται πολύφρενες νύφες γιὰ πολλούς.