Ἀποστροφὴ πρὸς διαπλοκὴ

Ἡ ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου πρὸς τὴν διαπλοκὴ ἀποδεικνύεται πλέον κι ἀπὸ ὑπεύθυνες μετρήσεις, ὄχι σὰν τὶς προβαλλόμενες «δημοσκοπήσεις»• παελλαδικὴ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατέδειξε, ὅτι, οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται γιὰ τὴν ἐνημέρωσή τους κατὰ 90% περίπου τὸ διαδίκτυο καὶ μόνο κατὰ 0,5% τὸν τύπο κάθε μορφῆς• χαρακτηριστικὰ δήλωσαν οἱ ἐρωτηθέντες, ὅτι κατὰ 85% περίπου, πληροφοροῦνται γιὰ τὰ νέα, ἀπ’ τὸ διαδίκτυο, κατὰ 2,5% ἀπ’ τὴν τηλεόραση καὶ κατὰ 3-4% ἀπ’ τὸ ραδιόφωνο καὶ τὶς ἐφημερίδες. Φυσικά, ἡ διαπλοκὴ ἀπέκρυψε τὴν ἔρευνα –κι ἐμεῖς πολὺ δύσκολα πληροφορηθήκαμε κάποια στοιχεῖα της-, δι’ εὐνοήτους λόγους• ἀποκαλύπτει τὴν πολιτικὴ ὡριμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔζησε μαρτυρικὰ τὶς συνέπειες τῆς πρὸ τετραετίας μαύρης προπαγάνδας.