Παραγωγὴ καὶ διαστημικῶν

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα οἱ συμφωνίες στοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας εἶναι οἱ περισσότερες κι ἔχουν ἄμεσα ἀποτελέσματα• πέραν ἐκείνων μὲ τὴν Huawei καὶ τὴν ZTE ἰδιαίτερη σημασία ἔχει οἱ ἐπαφὲς τῆς Διαστημικῆς Βιομηχανίας τῆς Κίνας μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ. Οἱ πρῶτες συνομιλίες εἶχαν ἐκπληκτικὰ ἀποτελέσματα καὶ ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἡ ἄφιξη στὴν Ἀθήνα κινεζικῆς ἀντιπροσωπείας γιὰ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὴν ΕΒΙΔΙΤΕ (Ἑλληνικὲς βιομηχανίες διαστημικῆς τεχνολογίας), γιὰ τὴν συνεργασία στὴν κοινὴ παραγωγὴ διαστημικῶν προγραμμάτων• τὸ ἑλληνικὸ λογισμικὸ θέλουν οἱ Κινέζοι ποὺ διαθέτουν τὴν δεύτερη, μετὰ τὴν ρωσική, διαστημικὴ βιομηχανία. Τὴν δημιουργικότητα τῶν Ἑλληνοπαίδων ἀναζητοῦν, χάρις τῆς ἱκανότητος συνθέσεως τῆς γλώσσης μας.