Εἰς διαφορὰν καταστάντων

Ὁ Σόλων ἦταν ἐξάδελφος τοῦ Πεισιστράτου, διότι οἱ μετέρες τους ἦταν συγγενεῖς, κι εἶχαν φιλία οἱ δυό τους ἀπ’ τὰ παιδικά τους χρόνια• πῆραν ὅμως ἐντελῶς διαφορετικὸ δρόμο στὰ πολιτικά τους. «Ὡς ἔνιοί φασιν, ἐρωτικῶς τὸν Πεισίστρατον ἀσπαζομένου τοῦ Σόλωνος»• κι ὅπως λένε μερικοὶ ἐρωτικὰ εἶχεἀσπασθεῖ ὁ Σόλων τὸν Πεισίστρατο. «Ὅθεν ὕστερον, ὡς ἔοικεν, εἰς διαφορὰν αὐτῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ γενέσθαι οὐδὲν ἤνεγκεν ἡ ἔχθρα σκληρὸν καὶ ἄγριον πάθος»• ὥστε ὕστερα, καθὼς φαίνεται, οἱ διαφορές τους στὰ πολιτικὰ δὲν προκάλεσαν ἄγρια καὶ βίαια πάθη μεταξύ τους. «Ἀλλὰ παρέμεινεν ἐκεῖνα τὰ σίκαια ταῖς ψυχαῖς»• ἀλλὰ διαφύλαξε στὶς ψυχές τους ἐκεῖνα τὰ ἤμερα ἤθη. «Καὶ παρεφύλαξε ’’τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγαν’’»• ἀλλὰ διατήρησε ’’ζωντανὴ θεϊκὴ φωτιὰ στὴν πολιτικὴ ὀξύτητα’’, κατὰ τὰς «Βάκχας» τοῦ Εὐριπίδου. «Τὴν ἐρωτικὴν μνήμην καὶ χάριν»• τὴν ἐρωτικὴ μνήμη καὶ χάρη ἐπέτυχαν διαφυλάξαι ἀμφρότεροι.