«Προοδευτικὴ Συμμαχία»

Ἡ πανηγυρικὴ σύσταση τῆς «Προοδευτικῆς Συμμαχίας» στὴν Λειψία, μὲ τὴν παρουσία τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ καὶ τῶν Σοσιαλιστῶν ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἔδωσε δύο μηνύματα στοὺς λαοὺς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου• πρῶτον, τὴν ἀπεξάρτηση τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος ἀπ’ τὶς μεταπολεμικὲς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις, μέσῳ τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς• μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν καὶ Γάλλων Σοσιαλιστῶν ἀπομένει ἔκφραση τῶν δικτατόρων τῆς Ἀφρικῆς. Δεύτερον, τὸ τέλος τῆς λιτότητος στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὶς δηλώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ• ἡ ἀλλαγὴ εἶχε προετοιμασθεῖ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο δύο μέρες πρίν. Στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἡ χαλάρωση εἶναι δεδομένη καὶ φαίνεται ἀπ’ τὴν ἔγκριση κονδυλίων γιὰ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλὰ εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα• στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ἀπόδειξη εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ ἑνιαία πολιτικὴ στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη. Σημαντικὸ βῆμα χειραφετήσεως.