Ἀγγλία, Γαλλία, στρατιῶτες

Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ στρατιωτῶν στὴν Ἀγγλία καὶ στὴν Γαλλία προσδίδουν νέες διαστάσεις στὴν δράση τῆς τρομοκρατίας στὴν Εὐρώπη• στὴν Βρεταννία ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ δράστες τῆς δολοφονίας τοῦ στρατιώτου ἦταν γνωστοὶ στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐνῶ τὸν ἕνα τους εἶχαν ἐπιχειρήσει στρατολογῆσαι ἀπὸ καιρὸ στοὺς πράκτορες τους. Ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε ἤδη ἄλλους τρεῖς ὡς συνεργούς, ἐνῶ πληθαίνουν οἱ ἐπιθέσεις ρατσιστικῆς βίας στὴν χώρα, οἱ ὁποῖες ποτὲ δὲν εἶχαν λείψει, παρὰ τὴν ἀπόκρυψή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή• οἱ ἀρχὲς ἐμφανίζονται ἀμήχανες, διότι φοβοῦνται τὴν συνέχεια τῶν ἐπιθέσεων, ὅταν μάλιστα εἶναι πολλὰ ἑκατομμύρια οἱ ἔγχρωμοι στὴν Βρεταννία. Στὴ Γαλλία ὁ δράστης δὲν ἔχει συλληφθεῖ ἀκόμη, ἀλλὰ ὁ τραυματισθεὶς στρατιώτης δὲν διατρέχει κανέναν κίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία του• ἡ κυβέρνηση φοβᾶται ἐπίσης τὴν ἔκρηξη ρατσιστικῆς βίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία στὸ Παρίσι ἡ διαδήλωση κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων.