Ἀνάκαμψη οἰκονομίας, πολιτικὲς ἐπιπτώσεις

Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι αἰσιθητὲς πλέον σὲ ὅλους• ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα ἀποτελεῖ τὴν ἀφορμή, διότι οἱ αἰτίες εἶναι βαθύτερες κι εἶχαν ἀρχίσει τὶς διεργασίες τους ἀπὸ καιρό. Ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη τοῦ προγράμματος τὸν Δεκέμβριο καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση τὸν Ἀπρίλιο τῆς προόδου στὶς μεταρρυθμίσεις ἦταν ἡ ἱστορικὴ καμπή, διότι συνεπλήρωσαν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ κι ἀπέδειξαν τὴν συνοχὴ καὶ ἀποφασιστικότητα τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὶς σειρῆνες τῆς ἀτλαντοκινήτου ἀντιπολιτεύσεως καὶ διαπλοκῆς• συμπλρωματικὰ ἦρθαν καὶ τὰ εὐχάριστα νέα ἀπ’ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς πλημμυρίδος ἀπ’ τὴν ἀνάπτυξη τῶν κλάδων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου μετετράπη σὲ δυναμικὴ κινητικότητα τῆς ἀγορᾶς, λόγῳ τῶν τουριστικῶν παραγγελιῶν, τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἀποταμιεύσεων, τῆς εἰσροῆς ξένων κεφαλαίων καὶ τῆς προθυμίας ὅλων νὰ κάνουν κάτι• ἐκτὸς νυμφῶνος παραμένουν ἡ διαπλοκὴ καὶ τὰ ἀμερικανόδουλα οἰκονομικά της κέντρα, μαζὶ μὲ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, ὅσων ἔχουν ἀπομείνει στοὺς δύο κυβερνητικοὺς ἑταίρους. Οἱ διεργασίες δείχνουν ὅτι κινοῦνται ὡς ἀσύμβατες εὐθεῖες, ἀπέναντι στὴν κοσμογονία τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Ἡ ἀνάκαμψη ἄρχισε σχεδὸν μόνο μὲ τὸν τουρισμὸ ὡς κινητήριο μοχλὸ καὶ τὶς ἐλπίδες γιὰ τὰ ὑπόλοιπα καὶ φάνηκαν αὐτὲς ἱκανὲς προϋποθέσεις• οἱ ἄμεσες ἐπιδράσεις στὴν ἐπανεκκίνηση εἶναι, ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπ’ τοὺς Κινέζους καὶ ἄλλους τρίτους, μὲ τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας μὲ τὴν ἀπόκτηση 250000 εὐρὼ ἀκινήτου, καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Αὐτὸ γιὰ ἕναν ἁπλὸ λόγο, διότι μεταφέρουν ρευστότητα στὴν ἀγορὰ σὲ πολὺ σύντομο χρόνο, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες ἐπενδύσεις ἀπαιτοῦν χρόνο -ὅσο μεγάλες κι ἂν εἶναι, κι ὅταν εἶναι πολὺ μεγάλες περισσότερο χρόνο-, γιὰ τὴν πραγματοποίησή τους• ἤδη δύο τρεῖς κτηματικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν κλείσει συμφωνίες καὶ δέχονται σωρηδὸν τὶς πρῶτες παρραγγελίες, ἐνῶ καὶ ἄλλες τρέχουν ἀσθμαίνουσαι νὰ προλάβουν. Πέρυσι ἡ Τουρκία πούλησε 25000 ἀκίνητα σὲ ξένους, Ρώσους καὶ πρώην Σοβιετικοὺς κυρίως• ἐμεῖς ἔχουμε τὴν δυνατότητα γιὰ πολλαπλάα, διότι τὸ δέλεαρ τῆς βίζας κεντρίζει, ὅσους ἐπιθυμοῦν ἀναπτύξαι τὶς ἐπιχειρήσεις τους στὴν Εὐρώπη• στὶς ψηφιακὲς δουλειὲς ἡ ἀνάπτυξη ἔρχεται αὐτομάτως, διότι οἱ πάγιες ἐπενδύσεις εἶναι ἐλάχιστες, ἂν ὄχι μηδαμινές. Ὅταν αὐτὰ συνδεθοῦν μὲ τὸν τουρισμό, τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, τὴν ἐπανέναρξη τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τὶς ἐπενδύσεις στοὺς ἄλλους κλάδους, γεωργικὰ προϊόντα ποιότητος, ἐνέργεια, βιομηχανίες αἰχμῆς, ἡ ἀγορὰ ἐκτινάσσεται αὐτομάτως. Εὔκολα μεταλαμπαδεύεται ἡ αἰσιοδοξία.
Ὁ ἀντίκτυπος τῶν οἰκονομικῶν ἐξελίξεων στὰ πολιτικά μας κόμματα εἶναι ἀνάλογος τῶν ἰδεολογικῶν τους προκαταλήψεων• φαίνεται αὐτὸ ὁλοκάθαρα καὶ προκαλεῖ τὴν εἰρωνεία, ἀλλὰ καὶ τὸν σαρκασμὸ τῆς κοινῆς γνώμης. Ἡ ἐμμονὴ στὴν στεῖρα ἀντιμνημονιακὴ καὶ ἀντιευρωπαϊκὴ πολεμικὴ δὲν ἔχει πολιτικὸ ἀντίκρυσμα, διότι διαφορετικὰ θὰ παρουσιάζονταν τὰ ἀποτελέσματα στὴν καθημερινότητά μας• δὲν εἶναι τόσον ὀλιγόνοες οὔτε τόσο ἄσχετοι μὲ τὰ πολιτικά -ὄχι κι ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὶς δυναμικὲς ἐξελίξεις τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ ὀλίγον νοῦν καὶ συλλογιστικὴ ἱκανότητα διαθέτουν-, ὥστε ἀδυνατεῖν ἔχειν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἁπλὸ κόσμο. Κάτι ἄλλο συμβαίνει καὶ δὲν καταγράφει ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ κενὸ στὸ ἀκροατήριο, ὅταν καὶ ὅπου ἀπευθύνεται, ὄχι μόνο ποσοτικά, τὰ κενὰ καθίσματα, ἀλλὰ καὶ στὸ βλέμμα τῶν ὅσων ἐλαχίστων προσέρχονται κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο• ἡ προβολὴ ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ ἀποβαίνει πλέον ἀρνητικὸς παράγων, ὅταν μόνο τὸ 0,5% τῶν Ἑλλήνων τὴν ἐμπιστεύεται. Ἡ ἑρμηνεία εἶναι ἄλλη, οἱ ἀμερικανικὲς δουλεῖες, τὶς ὁποῖες ἀδυνατεῖ ἀποβάλλειν ὁλόκληρη σχεδὸν ἡ ἀντιπολίτευση• ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία εἶχαν ἀπήχηση τὴν διετία τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ τώρα, μὲ ἁπτὴ τὴν ἀνάκαμψη, προκαλοῦν ἀλλεργία. Ὅλοι διερετῶνται πλέον, γιὰ τὸ ποιὲς δυνάμεις τοὺς κινοῦν. Ὁ ἀνεκδιήγητος ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀπέδειξε τὴν πλήρη ταύτισή του μὲ τὴν ἀκροδεξιά, λόγῳ ἄνωθεν ἐντολῶν μᾶλλον…
Οἱ κυβερνητικοὶ ἑταῖροι εἶναι χειρότερα χαμένοι, ἀπέναντι στὶς κομματικές τους ἐξαρτήσεις καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἡμερῶν• προβάλλουν τὸ θέμα τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου, ἐνῶ ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι δὲν ἔχει οὐδεμία ἀπήχηση στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ ἐπιμένουν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπαξίωση τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ τῆς συγκρατήσεως τῶν κρατικοδιαίτων στελεχῶν τους, μὲ τὴν ἀριστεροαμερικάνικη νοοτροπία. Διαμαρτύρονται γιὰ τὰ ρατσιστικὰ γεγονότα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀναπάραγουν τὰ δημοσιεύματα τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου, ἀλλὰ ὁ τελευταῖος ξεχνάει τὰ δικά τους• μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἄγγλου στρατιώτου μάθαμε ὅτι περίπου εἴκοσι ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις συνέβαιναν ἡμερησίως στὴν Βρεταννία κι αὐξήθηκαν σὲ τριακόσιες τώρα. Οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ αὐτομάτως ἐκδίδουν καταδικαστικὲς γιὰ τὴν χώρα μας ἀνακοινώσεις, γιὰ μία καὶ μόνο περίπτωση, ἐνῶ σιωποῦν γιὰ τὴν Ἀγγλία, ὄχι μόνο γιὰ τὶς λίγες δεκάδες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἑκατοντάδες• τὸ χειρότερο γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς πολιτικούς μας εἶναι, ὅτι ἀναπαράγουν τὴν προπαγάνδα καὶ δὲν διερωτῶνται γιὰ τὸν ἀντίκτυπο στὴν κοινὴ γώμη. Ὅσο κι ἂν ἀποκρύπτει τὰ γεγονότα ἡ διαπλοκή, ὁ κόσμος ἐνημερώνεται μέσα ἀπ’ τὸ διαδίκτυο. Τὸ ΠΑΣΟΚ ὑφίσταται τοὺς σεισμοὺς τῆς αὐτοδιαλύσεώς του, μαζὶ μὲ τὶς τεκτονικὲς ἐπιπτώσεις τῶν σκανδάλων, ἐνῶ ἡ ΔΗΜΑΡ ἀδυνατεῖ ψελλίσαι κάτι δικό της. Ὅσο μένουν δέσμιοι τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ κυνηγοῦν τὴν σκιά τους.
Τὰ σκάνδαλα περνοῦν πλέον στὴν ἀποφασιστική τους καμπή• στὴ λίστα Λαγκὰρντ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ τότε τσάρος ἔλεγε ψέμματα, διότι οἱ Γάλλοι, μὲ τὸ συνοδευτικὸ ἔγγραφο τὸν ἐνημέρωναν ὅτι εἶναι ἀξιοποιήσμη καὶ παραχωρεῖται, στὰ πλαίσια διμεροῦς συμφωνίας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς• οἱ περιουσίες τῶν ἐξαδέλφων εἶναι μπαχτσὲς πλούσιος, ὅπως εἶναι οἱ προεκτάσεις τῶν ἄλλων λογαριασμῶν στὰ στελέχη τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ καὶ στοὺς συνοδοιπόρους τους. Ὁ τότε πρωθυπουργὸς πολιτικὰ ἀποκλείεται νὰ μὴν εἶχε λάβει γνῶσιν τῆς λίστας, ἐπειδὴ κι ἂν συνέβαινε αὐτό, πάλι εἶναι ἔνοχος κακουργηματικῆς πράξεως, διότι πῶς τὸν ἐνημέρωσε ὁ ὑπουργός του; Μόνο σὲ γενικὲς γραμμές! Αὐτὸ καὶ νὰ συνέβη δὲν εὐσταθεῖ πολιτικά. Ὅλοι πᾶνε μὲ κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος κατηγορίες. Στὰ οἰκονομικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα• κατασπαταλήθηκαν ἑκατὸν εἴκοσι ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ κάποιος πρέπει νὰ τὰ ἐπιστρέψει. Τὸ κόμμα διαλύεται καὶ δὲν θὰ τὰ ἐπιβαρυνθεῖ κι αὐτὰ ὁ ἑλληνικὸς λαός! Ὁ εἰσαγγελεὺς θὰ ἀποφασίσει καὶ μόνο• καὶ νὰ θέλει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρέμβει, διότι θὰ γίνει αὐτὸ μπούμερανγκ ἐναντίον του• ἡ καθυστέρηση στὴν παρουσίαση τῶν ἐκθέσεων τῶν ἐλεγκτῶν παρατείνει περισσότερο τὴν ἀγωνία. Οἱ δίκες ἔρχονται ὡς ἐπικουρικὰ σκάνδαλα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπισφράγιση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ πολιτική μας ζωὴ ἔχει ἀλλάξει ἄρδην σὲ ἕναν χρόνο.