Ἐπιβιώσεως ἀγώνας ἄγονος

Οἱ δύο κυβερνητικοὶ ἑταῖροι ἐπέλεξαν λάθος μέτωπο γιὰ τὴν ἀναμέτρησή τους μὲ τὸν πρωθυπουργό• τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο ἀποδείχθηκε ἄκαιρο καὶ ἄκρως ἄγονο ἀντικείμενο διεκδικήσεως τῆς ἀποδοχῆς τους ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη. Οὔτε ἕτοιμο ἦταν τὸ νομοσχέδιο, οὔτε ἁρμόζον πρὸς τὸ δικαιακό μας προηγούμενο, ὁπότε κάτι ἄλλο ἀποδεικνύεται• ὁ ἀξιοθρήνητος ὑπουργὸς Δικαιοσύνης γνωρίζει ἄριστα –διότι τόσα νομικὰ γνωρίζει- ὅτι δὲν κατατίθεται ἔτσι ἕνα νομοσχέδιο, χωρὶς τὴν συνεννόηση μὲ τοὺς συναρδομίους ὑπουργοὺς καὶ τὴν ἐπεξεργασία του ἀπ’ τὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπή. Ἑπόμενως γιὰ πολιτικοὺς λόγους τὸ πρόβαλε, ἐν συγχορδίᾳ μετὰ τῆς ἀτλαντοκινήτου διαπλοκῆς. Ὁ σκοπὸς διττός, ἡ ἀπαξίωση τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κίνα καὶ ἡ παρεμπόδιση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας• φυσικὰ μετροῦν καὶ οἱ μικροκομματικὲς σκοπιμότητες. Τὸ ΠΑΣΟΚ πρακτικὰ ἔχει διαλυθεῖ, ἐνῶ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ δὲν ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμο. Ἔτσι, οἱ κινήσεις ἀντανακλοῦν τὴν ἀγωνία ἐπιβιώσεως αὐτῶν τῶν κομμάτων.