Προκλήσεις τῆς Τουρκίας

Ἡ Τουρκία προχώρησε σὲ νέα πρόκληση στὸ Αἰγαῖο, μὲ τὴν πορεία μιᾶς πυραυλακάτου της ἀνάμεσα στὶς Κυκλάδες• εἰσῆλθε στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα ἀπ’ τὴν Μύκονο, πέρασε μεταξὺ Σύρου, Νάξου, Σερίφου καὶ Σίφνου κι ἐπέστρεψε μεταξὺ Κύθνου, Κέας καὶ Ἄνδρου. Ἑλληνικὸ πολεμικὸ παρακολουθοῦσε κατὰ πόδας τὴν πυραυλάκατο, ἐνῶ καὶ πολεμικὰ ἀεροσκάφη ὑπερίπταντο τῆς πορείας της• ἦταν σαφὴς ἡ πρόθεσή της, γιὰ τὴν δημιουργία ἐντάσεως στὴν περιοχή. Ἡ Ἄγκυρα ἀντιδρᾶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν στὴν διακήρυξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν θέσπιση ἑνιαίας ἐνεργειακῆς πολιτικῆς καὶ Ἑνιαίας Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης• γνωρίζει ἄριστα ὅτι τὰ περιθώριά της ἀντιδράσεως στὴν διακήρυξη τῆς ἑλληνικῆς καὶ κυπριακῆς ΑΟΖ εἶναι ἐλάχιστα, ὅταν μάλιστα ἀποκαθίστανται οἱ στρατηγικὲς σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ρωσίας. Καταφεύγει στὶς γνωστὲς τριβές.