Νόμον ἔγραψε διαγορεύοντα

Ὁ Σόλων εἶχε διακριθεῖ ἀπὸ μικρὸς εἰς τὰς Ἀθήνας, χάρις στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴν ἐξυπνάδα του, κι εἶχε ὡς ἐρωμένο τὸν Πεισίστρατο, ἐξάδελφό του ἀπ΄ τὴν μητέρα του• ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἔκανε τὰ πρῶτα βήματά της καὶ ἡ πόλις δὲν εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς μεγάλη στὸν ἑλληνικὸ κόσμο. «Ὅτι δὲ πρὸς τοὺς καλοὺς οὐκ ἦν ἐχυρὸς ὁ Σόλων»• δὲν ἦταν πολὺ ἀπρόσιτος ἀπέναντι στοὺς ὡραίους νέους ὁ Σόλων. «Οὐδ’ ἔρωτι θαρραλέος ἀνταναστῆναι ’’πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας’’»• οὔτε στὸν ἔρωτα μποροῦσε νὰ ἀντισταθεῖ, ’’ὅπως ὁ πυγμάχος ἀμύνεται’’, κατὰ τὸν Σοφοκλῆν εἰς τὰς «Τραχινίας». «Ἔκ τε τῶν ποιημάτων αὐτοῦ λαβεῖν ἔστι καὶ νόμον ἔγραψε»• ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὰ ποιήματά του, ἀλλὰ καὶ νόμο θεσμοθέτησε. «Διαγορεύοντα δοῦλον μὴ ξηραλοιφεῖν μηδὲ παιδεραστεῖν»• ἀπαγορεύοντα στοὺς δούλους νὰ ἀλείφουν μὲ λάδι τοὺς ἀθλητὲς καὶ νὰ μετέχουν τῆς παιδεραστίας. Ἀναζητοῦσαν τοὺς θεσμοὺς τους οἱ Ἀθηναῖοι.