Συρία, προεργασία Γενεύης

Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν διάσκεψη εἰρήνης τῆς Γενεύης γιὰ τὴν Συρία συνεχίζονται πυρετωδῶς ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ρωσία, ἐνῶ ἐντείνονται οἱ φόβοι γιὰ ἐπέκταση τῶν συγκρούσεων στὸν Λίβανο• σήμερα συναντῶνται στὸ Παρίσι οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν, μὲ κύριο ἀντικείμενο τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεων τῶν ἀντιμαχομένων. Ὁ Τζὼν Κέρρυ βρισκόταν στὴν Παλαιστίνη, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανέναρξη τοῦ εἰρηνευτικοῦ διαλόγου, ἀλλὰ ἡ προϋπόθεση γιὰ τὴν διακοπὴ τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη, παραμένει τὸ κύριο ἐμπόδιο• ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δέχεται τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐκδόσεως νέων ἀδειῶν, ἀλλὰ ἀρνεῖται τὸ αἴτημα γιὰ διακοπὴ ὅλων τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, ὅπως ἐπιμένουν οἱ Παλαιστίνιοι. Ὁ φόβος γιὰ ἀνάμιξη καὶ τῶν Ἰσραηλινῶν εἶναι ὁ μεγαλύτερος, διότι ἡ Χέζμπολλὰχ πλέον πολεμάει ἀνοικτὰ στὸ πλευρὸ τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος κι ἔχει συμβάλει ἀρκετὰ στὴν ἀνακατάληψη τοῦ ὀχυροῦ τῶν ἀνταρτῶν Κουσάιρ πλησίον τοῦ Λιβάνου.