Παρίσι, ἕνα ἑκατομμύριο

Ἡ τελευταία κινητοποίηση τῶν Γάλλων στὸ Παρίσι, κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἦταν πολὺ μεγάλη, παρὰ τὴν ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως• οἱ διαδηλωτὲς ξεκίνησαν ἀπὸ τρία σημεῖα τῆς περιφέρειας τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης καὶ συνέκλιναν στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως. Ἡ Ἀστυνομία παρενέβη, μὲ ἀποτέλεσμα ἀρκετὰ ἐπεισόδια καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτῶν• ἡ μαζικὴ κάθοδος τῶν Γάλλων ἐναντίον ἑνὸς ψηφισθέντος ἤδη νόμου κι ἀπὸ πρόσφατη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία δείχνει ὅτι κάτι γίνεται στὴν γαλλικὴ κοινωνία. Ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ ἔχει ἀτονήσει ἀρκετὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ σχεδὸν οἱ μισὲς οἰκογένειες εἶναι χωρισμένες καὶ τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν μὲ ἐλλιπῆ τουλάχιστον στοργὴ καὶ θαλπωρή. Πολλοὶ βλέπουν τὶς διαδηλώσεις ὡς ἀντίδραση στὴν ἀπαξίωση τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν νέων ἀνθρώπων.