Σινογερμανικὲς συνομιλίες

Οἱ συνομιλίες τοῦ Λὶ Κιτσιάνγκ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ἔδειξαν τὴν σαφέστατη πρόθεση ἀμφοτέρων ἄρειν ἀμέσως τὰ ὅποια ἐμπόδια στὶς σινοευρωπαϊκὲς σχέσεις• ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς ὑπογράμμισε τὴν ἀνάπτυξη ἐπεκτάσεως τῆς συνεργασίας στὴν ἐκπαίδευση, στὴν προηγμένη καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ στὴν βιομηχανικὴ παραγωγή• ἡ Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε ὅτι θὰ καταβάλει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἄρση τῶν ὅποιων ἐμποδίων στὶς ἐμπορικὲς ἀνταλλαγές, ὑποννοοῦσα τὴν ἀπειλὴ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δασμῶν στὶς ἐξαγωγὲς τῶν κινεζικῶν φωτοβολταϊκῶν. Ἡ Γερμανία εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς Κίνας στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ὅλες οἱ αὐτοκινητοβιομηχανίες της ἔχουν ἱδρύσει ἐργοστάσια στὴν μεγάλη χώρα• ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του πρὸ διμήνου. Ἐπέλεξε τὴν Γερμανία πρώτη.