Τουρκία, Εὐρώπη, ἀδιέξοδο

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Τουρκίας κατέληξε σὲ ἀδιέξοδο καὶ στὴν ἀναβολὴ γιὰ τὸ μέλλον τῶν οὐσιαστικῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν Ἕνωση• ὁ λόγος εἶναι ἕνας, ἡ ἄρνηση τῆς Ἄγκυρας γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών της γιὰ ἀναγνώριση τῆς Κύπρου καὶ ἄνοιγμα τῶν ἀγορῶν της στὰ κυπριακὰ προϊόντα. Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὴν ἐπιρροή τους στὶς προσεχεῖς ἐκλογές• ὁπότε παραπέμπει τὶς οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις στὸ μέλλον. Ὁ Ἀχμὲντ Νταβίτογλου ἦταν σαφής, ἐὰν συνεχίσουμε μὲ τοὺς ρυθμοὺς αὐτοὺς δὲν θὰ τελειώσουμε σὲ πενῆντα χρόνια• ἡ δυσκαμψία τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς δὲν σπάει εὔκολα, παρὰ τὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη. Μένει ἐκτὸς Εὐρώπης καὶ μετέωρη πλέον.