Προανακριτική, ὑπὸ ἐκδίκαση σκάνδαλα

Τὰ νέα στοιχεῖα στὰ ἐλεγχόμενα σκάδαλα ἀνατρέπουν τὴν τεκμηρίωσή τους καὶ προσθέτουν νέες κατηγορίες στοὺς ἐνόχους• στὴν Προανακριτική, ὁ ἄλλοτε τσάρος παραπέμπεται γιὰ τρίτο κακούργημα, τῆς «ἀπιστίας κατὰ τὴν ὑπηρεσία», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἀπάντηση τοῦ γαλλικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἤδη 54 βουλευτὲς ἔχουν ὑπογράψει τὴν εἰσήγηση στὴν Βουλὴ ἡ ὁποία καὶ θὰ ἀποφασίσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὴν περιουσία τῶν ἐξαδέλφων• στὴ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου κατατέθησαν νέα στοιχεῖα μὲ τὴν διαδρομὴ τῶν προμηθειῶν ἀπ’ τὶς ρωσικὲς ἑταιρεῖες. Οἱ προεκτάσεις τῶν νέων στοιχείων δὲν ἀποκλείονται, καθὼς ἀναμένεται ἡ κατάθεση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ στὴν Προανακριτική. Θὰ σιωπήσει καὶ θὰ ἀναλάβει ὁλόκληρο τὸ βάρος, ἢ θὰ μιλήσει καὶ σὲ ποιὸ βαθμό;