Οἰκονομία καὶ προβλέψεις

Τὸ παιχνίδι μὲ τὶς οἰκονομικὲς προβλέψεις ἔπιασε ὡς εὐκαιρία ἡ διαπλοκὴ καὶ τὰ κυκλώματα τῶν κερδοσκόπων, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως• ὁ ΟΟΣΑ προβλέπει στὴν ἐτήσια ἔκθεσή του, ὕφεση 4,8%, φέτος καὶ 1,2% τὸ 2014, ἐνῶ ὁ Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε, ὅτι θὰ διαψευσθεῖ, διότι ἡ ἀνάκαμψη θὰ εἶναι 1% τοῦ χρόνου. Ἡ παραπληροφόρηση ἐπηρέασε τὸ Χρηματιστήριο, μὲ σημαντικὴ πτώση, χωρὶς κανέναν λόγο• οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ κάνουν τὶς προβλέψεις τους, μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἑξαμήνου, διότι καὶ ἡ ἐπεξεργασία ἀπαιτεῖ κανὰ δυὸ μῆνες. Ἑπομένως δὲν ἔχουν ἀξιολογήσει τοὺς τελευταίους μῆνες, τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν δημοσίων ἔργων καὶ τὶς παραγγελίες στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, κι ἀκόμη περισσότερο τὴν δυναμικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, τὶς πωλήσεις ἀκινήτων στοὺς ξένους καὶ τὶς ἄλλες ἐπενδύσεις. Ἀποδεικνύεται περιτράνως καὶ πάλι τὸ πόσο δέσμια εἶναι ἡ διαπλοκὴ.