Ἀποκρατικοποιήσεις μαρινῶν

Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις τῶν μαρινῶν ἀκολουθοῦν τὶς ἐπιχειρήσεις φυσικοῦ ἀερίου, καθὼς στὸν ἑπόμενο μῆνα θὰ προκηρυχθοῦν οἱ διαγωνισμοὶ γιὰ τὶς πρῶτες τέσσερες• στὴν πρώτη ὁμάδα, μαζὶ μὲ ἐκείνη τοῦ Ἀλίμου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὴν Ἑλλάδα, περιλαμβάνονται οἱ μαρίνες, Ὕδρας, Πόρου καὶ Νέας Ἐπιδαύρου. Στὸ σχεδιασμὸ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνεται στὶς τέσσερες ὁμάδες, ἀπὸ μία μεγάλη μαρίνα καὶ μερικὲς μικρότερες• προβλέπεται ὅτι, μέσα στὸ Καλοκαίρι θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ πρώτη τῶν πρώτων τεσσάρων καὶ θὰ προκηρυχθοῦν οἱ διαγωνισμοὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ὁμάδες. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἔντονο κι ἔχει ἤδη ἐκφρασθεῖ, τόσο ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καὶ ξένων• προβλέπουν τὴν ἀπότομη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν συνακόλουθη ζήτηση μαρινῶν.