Ἀμερική, ψηφιακὸ πλυντήριο

Τὴν διαδικτυακὴ τράπεζα, Liberty Reserve, ἔκλεισαν οἱ Ἐποπτικὲς Ἀρχὲς τῆς Γουὼλ Στρήτ, διότι ἦταν μεγάλο πλυντήριο βρώμικου χρήματος• οἱ ἔρευνες ἀποκάλυψαν ὅτι ξεπλύθηκαν περίπου ἕξι δις δολλάρια ἀπ’ τὴν τράπεζα κι ἀναζητοῦνται οἱ διασυνδέσεις τῶν κυκλωμάτων της. Ἡ τράπεζα εἶχε ἕδρα τὴν Κοσταρίκα, ἀλλὰ ἔκανε τὶς δουλειές της στὴν Νέα Ὑόρκη κυρίως, μὲ διασυνδέσεις στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἀσία• πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη ὑπόθεση διακινήσεως μαύρου χρήματος στὴν Ἀμερική, ἐνῶ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι στὶς διαδρομὲς τῶν χρημάτων ἐμπλέκονται καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν. Ἡ ἐπιτυχία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀποκαλύπτουν τὸ πόσο εὐάλωτο εἶναι τὸ σύστημα ἐλέγχου τῆς κυκλοφορίας τοῦ χρήματος στὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά. Μέχρι τώρα συνήθιζε ἐπικρίνειν τὶς ἄλλες ἀγορὲς καὶ μόνο.