Συρία, καὶ πάλιν ἀδιέξοδο

Σὲ ἀδιέξοδο ὁδηγεῖται πάλι τὸ πρόβλημα τῆς Συρίας, καθὼς διαφωνοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τοὺς Ρώσους, γιὰ τοὺς ὅρους συγκλήσεως τῆς εἰρηνευτικῆς διασκέψεως τῆς Γενεύης• ἡ Μόσχα χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τὴν ἀπόφαση τῶν Εὐρωπαίων γιὰ ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων πρὸς τοὺς ἀντάρτες καὶ προχώρησε στὴν ἔγκριση τῆς ἀποστολῆς τῶν S300 πρὸς τὴν κυβέρνηση. Στὸ ἐσωτερικό, τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα προχωροῦν στὴν ἐκκαθάριση τῶν συνοικιῶν τῆς Δαμασκοῦ ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες, ἐνῶ οἱ ὀργανώσεις τους ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς ἐκπροσώπους τους, ὅσους συνῆλθαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀποφάσισαν συμμετοχὴ στὴν εἰρηνευτικὴ διάσκεψη• ταυτοχρόνως γαλλικὸ ντοκυμαντὲρ κατέγραψε τὴν ζωὴ στὴν κατεχόμενη ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες Ἀλὲπ, ὅπου ἐφαρμόζεται κανονικὰ ὁ ἰσλαμικὸς νόμος, οἱ συλλήψεις εἶναι καθημερινὲς καὶ οἱ δίκες γίνονται ἀπὸ ὁπλισμένους μασκοφόρους.