Ζωντανοὶ κλάδοι οἰκονομίας

Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀναλαμβάνουν τὸ βάρος τῆς ἀνακάμψεώς της, παρὰ τὶςπροφητεῖες τῶν καταστροφολόγων• ὁ ΙΟΒΕ ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν αὐξήθηκε τὸν Μάϊο στὸ 93,8, στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸν Ὀκτώβριο 2008, ἐνῶ ἡ Τράπεζα Ἄλφα προβλέπει ὕφεση 3,5% φέτος, ἤτοι ὑποχώρηση στὸ μηδὲν τοὺς τελευταίους μῆνες. Στὴ Φραγκφούρτη εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι, ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν θὰ μεταφερθεῖ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθεροποιήσεως, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἄλλες ὑπερχρεωμένες χῶρες• αὐτὸ σημαίνει περικοπὴ πεντήκοντα δις γιὰ τὴν χώρα μας καὶ 28% μείωση τοῦ χρέους. Οἱ προϋποθέσεις εἶναι σαφεῖς, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• δυναμικοὶ κλάδοι, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, πωλήσεις ἀκινήτων στοὺς ξένους, καθὼς οἱ διαδικασίες ἔχουν ἁπλοποιηθεῖ πλέον καὶ θὰ παίρνουν τὴν βίζα οἱ ἐπενδυτὲς, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ ἀκινήτου στὴν Ἑλλάδα.