Ἐμπιστοσύνη τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν χώρα μας καταδεικνύεται στὶς δηλώσεις τους, ὅταν τὴν προηγούμενη τριετία μᾶς ἐξόρκιζαν ὡς ἀποδιοπομπαίους τράγους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ἐπισκέψεις τους• ὁ Γέρουν Νταϊσελμπλάουμ βρίσκεται σήμερα στὴν Ἀθήνα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ κοινὸ δεῖπνο καὶ μὲ τοὺς ἄλλους δύο ἀρχηγούς, ἐνῶ τὴν ἑπόμενη Δευτέρα φθάνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ διάλεξη, γιὰ τὸ μέλλον τοῦ εὐρὼ καὶ τῆς Εὐρωζώνης. Στὸ Παρίσι, Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔδωσαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ἐπαρκὴς ἀπόδειξη, ἐνῶ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος δήλωσε, ὅτι στὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς Κύπρου δὲν ἔχει κανέναν λόγο ἀναμίξεως ἡ Τουρκία. Ἡ Ἐπιτροπὴ κάνει πράξη τὴν ἀπόφαση τοῦ τελευταίου Εὐρωσυμβουλίου γιὰ ἑνιαία ἐνεργειακὴ πολιτικὴ καὶ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη.