Περιπλοκὲς γιὰ τὴν Συρία

Ἡ ἐπίλυση τοῦ συριακοῦ προβλήματος παρουσίασε νέες περιπλοκές, μετὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων πρὸς τοὺς ἀντάρτες ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν ἄμεση παράδοση τῶν πρώτων συστοιχιῶν S300 ἀπ’ τὴν Ρωσία στὸ καθεστώς• ἡ Οὐάσιγκτον ἀποδοκίμασε τὴν ρωσικὴ ἐνέργεια καὶ ἡ Μόσχα ἀπάντησε ὅτι δὲν τηρήθηκαν οἱ συμφωνίες τους γιὰ τὴν εἰρηνευτικὴ διαδικασία. Ἤδη καὶ τὸ Ἰσραὴλ βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι οἱ S300 ἀλλάζουν τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχὴ κι ἴσως τοῦ στερήσουν τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία στὸν ἀέρα• πάντως ἀκόμη δὲν σχολίασε τὴν ρωσικὴ πρωτοβουλία, ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὅποια διαταραχὴ τῶν σχέσεων μὲ τὸ Κρεμλίνο. Στὴν ἀντιπολίτευση τὰ πράγματα ἐπιδεινώνονται, καθὼς ὑπερισχύουν οἱ φανατικοὶ Σουνίτες καὶ μετατρέπουν τὸν πόλεμο σὲ αἰρετικὸ θρησκευτικὸ ἐναντίον τῶν Σιιτῶν• αὐτὸ ὅμως προκαλεῖ τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση τῶν τελευταίων οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειοψηφία τοῦ συριακοῦ λαοῦ.