Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς νέας πτώσεως τοῦ Νικέι στὸ Τόκυο κατὰ 5,2% καὶ τῆς ἀναμονῆς τῶν πρωτοβουλιῶν στὴν Εὐρώπη• τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,2954 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ἀπέναντι στὸ γιέν, 131,7615, ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1406,25 καὶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 101,70. Φαίνεται ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς κατάλαβαν ὅτι εἶναι πομφόλυγξ ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας καὶ ἀκολουθοῦν τὸν δικό τους δρόμο, παρὰ τὴν διολίσθηση τοῦ νομίσματός της• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἐπέκταση τοῦ κινεζικοῦ κεφαλαίου, καθὼς ἡ μεγάλη ἀγροτικὴ βιομηχανία Shuanghui διαπραγματεύεται τὴν ἀγορὰ τῆς μεγαλυτέρας χοιροτροφικῆς μονάδος τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Smithfield τῆς Γεωργίας, ἀντὶ τῶν 4,7 δις δολλαρίων, ἐνῶ καὶ τὰ χρέη της ἀνέρχονται σὲ 7,1 δις. Πάντως τὴν ἀμερικανικὴ χοιροτροφία ἐνδιαφέρεται νὰ τὴν ἀγοράσει καὶ μία ταϋλανδέζικη ἐπιχείρηση• ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ κεφάλαια βρίσκοντα στὴν Ἀσία καὶ εἰσβάλλουν μαζικὰ στὶς ἄλλοτε ἀποικιακὲς δυνάμεις.