Σχιστολιθικὸ φυσικὸ ἀέριο

Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἄρχισε ἡ παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα τῆς Βορείου Ντακότας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τους καὶ τὴν πραγματοποίηση ἐξαγωγῶν• ταυτοχρόνως ἀρχίζει ἡ ἀξιοποίηση καὶ τῶν ἀποθεμάτων τοῦ Μοντερέυ τῆς Καλιφόρνιας, τὰ ὁποῖα ὑπολογίζονται διπλάσια ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Ντακότας. Ἡ ἐξαγωγὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ τοῦ πετρελαίου γίνεται μὲ καταιωνισμὸ τῶν ὑπογείων πετρωμάτων μὲ ὕδωρ καὶ διάφορα ὀξέα, μὲ τὰ ὁποῖα προκαλοῦνται χημικὲς ἀντιδράσεις κι ἀποδεσμεύονται οἱ ὑδρογονάνθρακες• ἤδη ὅμως ἄρχισαν οἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων. Στὴν Ντακότα, τὴν πλουσιώτερη σὲ ὕδατα πολιτεία, λένε, wisky is for dkinking and water for war, τὸ οὐίσκυ τὸ πίνουμε, γιὰ τὸ νερὸ πολεμοῦμε• παρουσιάζεται ἔλλειψη νεροῦ γιὰ τὴν γεωργία. Φοβοῦνται ἀνάλογα καὶ στὴν Καλιφόρνια.