Ἐπίσκεψη πατριάρχου Μόσχας

Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου πατριάρχου στὴν Ἀθήνα ἐπισφραγίζει τὴν βελτίωση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων καὶ ἐνισχύσει τοὺς ἰσχυροὺς θρησκευτικοὺς δεσμοὺς τῶν δύο λαῶν• ὁ πατριάρχης Κύριλλος θὰ γίνει δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Τὴν Κυριακὴ οἱ δύο ἱεράρχες θὰ συλλειτουργήσουν καὶ στὴν συνέχεια ὁ πατριάρχης Κύριλλος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος• στὴν μοναστικὴ πολιτεία θὰ γίνει δεκτὸς στὸ Πρωτάτο, μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους, ἐνῶ θὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ τὴν ρωσικὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη Ρώσου πατριάρχου στὴν Ἐλλάδα, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ• οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι τὴν θεωροῦν ἀπόδειξη οὐσιαστικῆς προσεγγίσεως πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο.