Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μέσα στὸ μῆνα μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία γιὰ τὶς τρεῖς μεγάλες• ἡ Ἄλφα ἀνακοινώνει σήμερα τὴν ὁλοκλήρωσή του κι ἀκολουθοῦν Ἐθνικὴ καὶ Πειραιῶς. Ἤδη τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεὶο Τραπεζικῆς Σταθερότητος ἐνέκρινε τὴν διάθεση 7,2 δις εὐρὼ γιὰ τὴν Ἄλφα, ὁπότε ἔχει τὴν ἄνεση ἡ τράπεζα διαθέσεώς του στὴν ἀγορά• οἱ καταδιψασμένες γιὰ ρευστότητα ἐπιχειρήσεις ἀποκτοῦν μέσα στὸ μῆνα τὶς ἀπαραίτητες πιστώσεις καὶ διαθέτουν τὶς δυνατότητες γιὰ χρηματοδότηση τῶν ἐργασιῶν τους. Τὸ βῆμα εἶναι καθοριστικὸ καὶ μετατρέπεται στὴν ἀτμομηχανὴ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μαζὶ μὲ τὸν τουρισμὸ καὶ τοὺς δυναμικούς της κλάδους• μετατρέπεται ἔτσι σὲ ἀσφαλιστικὴ δικλεῖδα γιὰ τὴν κεφαλαιακὴ ἐπάρκεια τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας παρουσιάζει ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ τὴν μείωση τοῦ ΦΠΑ στὴν ἑστίαση, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀρκετὰ πιθανή, καθὼς ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ ἀνάκαμψη φέρει μαζί της καὶ αὔξηση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων.