Ἐκτόνωση ἀντιρατσιστικοῦ

Ἡ ἐκτόνωση τῆς «κρίσεως» τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ ἦρθε πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσο περίμεναν οἱ ὀργανωτές του• ὁ συμβιβασμὸς ἀναμένεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος καὶ ἡ κυβερνητικὴ συνοχὴ δὲν ἀπειλεῖται καθόλου, ὅπως εἶχαν μεθοδεύσει τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα. Τὰ φαινόμενα ρατσισμοῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀποδεδειγμένα τὰ λιγώτερα στὴν Εὐρώπη καὶ περιορίζονται στὶς μεγάλες πόλεις καὶ κάτω ἀπ’ τὴν ἀφόρητη πίεση πολλῶν ἀκραίων μεταναστευτικῶν κύκλων, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὶς παραφυάδες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ• στὴν Βρεταννία γίνονται τριακόσιες ἐπιθέσεις κατὰ μεταναστῶν ἡμερησίως καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ ἐπιδίδεται σὲ προκλητικὲς ἐνέργειες, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ζητάει τὴν ἀπαγόρευσή της, οὔτε οἱ διεθνεῖς ὀργανώσεις καταδικάζουν τὴν χώρα, ἀπόρροια τῆς ἐπιλεκτικῆς στάσεώς των ἢ τῶν ὑπογείων ρευμάτων τους. Τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβερνήσεως ἐπιδίωξαν, μὲ τὴν συνεργασία τοῦ ἀνεκδιήγητου ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κι ἀπέτυχαν παταγωδῶς• ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βλέπει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ παράκαμπτει τοὺς καταστροφολόγους.