Ἀντιρατσιστικὴ προπαγάνδα

Ἡ ἀντιρατσιστικὴ προπαγάνδα ἔχει κουράσει ἀρκετὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό• ὅποιος κυκλοφορεῖ στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, τὸ βλέπει. Ὁ κόσμος δὲν ἀσχολεῖται πιὰ μὲ τηλεόρραση, ραδιόφωνο, ἐφημερίδες, παρὰ ἐνημερώνεται ἀπ’ τὸ διαδίκτυο κι ἀξιολογεῖ καὶ σ’ αὐτὸ τὶς εἰδήσεις• ἡ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ ἀπέδειξε, ὅταν κατέγραψε ὅτι μόνο τὸ 0,5% ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν διαπλοκή, ἐνῶ τὸ 90% ἐμπιστεύεται τὸ διαδίκτυο. Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν ἀκραῖες περιπτώσεις κατὰ μεταναστῶν, ὁπωσδήποτε κι εἶναι ἐπικίνδυνο φαινόμενο οἱ παρεμβάσεις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀνοχὴ κάποιων πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντι στὴν ἀσυδοσία γνωστῶν κυκλωμάτων μεταναστῶν καὶ παρακρατικῶν μηχανισμῶν. Ἡ ἀνοχὴ τῶν Ἑλλήνων στοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες εἶναι ἡ καλύτερη πανευρωπαϊκά.