Λίστα Λαγκάρτ, παραπομπὲς

Ἤγκικεν πλέον ἡ ὥρα γιὰ τὴν παραπομπὴ ἀπ’ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς τῶν κατηγορουμένων γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ• τὴν Πέμπτη συζητεῖται ἡ ἄσκηση καὶ τρίτου κακουργήματος γιὰ «ἀπιστία περὶ τὴν ὑπηρεσία», κατὰ τοῦ τότε τσάρου, ἐνῶ φθάνει στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ πόρισμα τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὶς ἐξαδέλφες. Ἡ κατάθεση τοῦ τσάρου μᾶλλον θὰ γίνει στὶς ἀρχὲς τῆς ἄλλης ἑβδομάδος, ὁπότε καὶ θὰ κριθεῖ ἡ στάση ὅλων τῶν κομμάτων• ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ὑπέγραψε τὴν παραπομπὴ γιὰ τὸ τρίτο κακούργημα, ἀλλὰ δύσκολο εἶναι νὰ μὴν τὸ ψηφίσει. Ἡ ὑστερικὴ δὲν διαθέτει ἄλλα περιθώρια κωλυσιεργίας, ὁπότε ἀρχίζουν καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ. Αὐτὸ τοὺς φοβίζει…