Συρία, φυγὴ στὸν πόλεμο

Οἱ προσπάθειες γιὰ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὸ Συριακό, ἀπέτυχε καὶ τὰ ὅπλα ἔχουν πάλι τὸν λόγο• στὴν συνοριακὴ μὲ τὸν Λίβανο πόλη Κουασάιρ οἱ ἀντάρτες ἔχουν περιορισθεῖ σὲ κάποιες συνοικίες τοῦ Κέντρου, ἐνῶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο τῆς ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς. Στὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν, ἐνῶ κατήγγειλαν ὅτι στὴν Ἀλὲπ ἔχουν βρεῖ πυραύλους ἐκτοξεύσεως τοῦ τοξικοῦ ἀερίου Σαρίν• ἡ ἰσορροπία κλείνει πλέον ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος, καθὼς οἱ ἀντάρτες ἀποδεικνύεται ὅτι ἐλέγχονται ἀπ’ τὶς φανατικὲς ὀργανώσεις τῶν Σουνιτῶν, μὲ στρατιωτικὴ βοήθεια ἀπ’ τοὺς ὁμοδόξους τους στὸν Λίβανο, ἐνῶ μὲ τὴν Δαμασκὸ πολεμοῦν Σιίτες τῆς Χεζμπολλάχ. Ἤδη πολλοὶ στὴ Δύση ἀλλάζουν στάση καὶ διαφοροποιοῦνται ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες, ἐνῶ καὶ στὴν Τουρκία πληθαίνουν οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας γιὰ τὴν βοήθεια πρὸς τοὺς ἀντάρτες• οἱ Κεμαλιστές, οἱ Ἀλεβίδες καὶ οἱ φιλελεύθεροι τηροῦν πολὺ ἀρνητικὴ στάση.