Τουρκία ἐκρηκτικὸ μίγμα

Τὸ μίγμα τῆς πολιτικῆς καταστάσεως στὴν Τουρκία εἶναι πλέον ἐκρηκτικό, μετὰ τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὶς μεγάλες πόλεις ἐπὶ τρεῖς μέρες καὶ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις τῆς κυβερνήσεως• ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βρίσκεται, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕνδεκα χρόνια ἐξουσίας, σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση καὶ δὲν ἐπιδεικνύει δυναμισμὸ καὶ ἀποφασιστικότητα. Οἱ τραυματίες πλησιάζουν τοὺς τετρακόσιους καὶ οἱ συλλήψεις τοὺς χίλιους, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν πλατεῖα Ταξὶμ καὶ οἱ διαδηλωτὲς τὴν κατέλαβαν ἀμέσως μετά• ἡ ψήφιση ἀπ’ τὴν Ἐθνοσυνέλευση νόμου, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀλκοὸλ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, ἦταν ἡ ἀφορμή. Οἱ διαδηλωτὲς συγκεντρώνουν τοὺς φιλελεύθερους ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους –ποὺ ἔδωσαν τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὴ χώρα- καὶ τοὺς Κεμαλιστές, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀπομένει μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ τὰ θρησκόληπτα στρώματα• ὁ πρωθυπουργὸς βλέπει τὴν ὑποχώρηση τῆς δημοτικότητός του κι ἀπευθύνεται στὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο. Δύσκολο τὸ πείραμα.